Klub Erudyty

Kultura, sztuka, spotkania, dyskusje. Działaj z nami!

Archive for the tag “uczestnictwo”

Witamy w Klubie Erutydy!

Klub Erudyty działa przy Fundacji „Zdążyć z pomocą” od 2010 roku.

Ma stanowić miejsce spotkań różnych osób, przedstawicieli przedsiębiorstw i instytucji, budujących pozytywny wizerunek Polski, tworzyć płaszczyznę wymiany poglądów w duchu dialogu, pluralizmu kulturowego i religijnego

Naszym marzeniem jest, by skupił współczesne elity świata nauki, sztuki, gospodarki, finansów, kościoła oraz innych dziedzin życia społecznego, a wszystko dla dobra dzieci.

Jego działalność obejmie wydarzenia kulturalne, edukacyjne, koncerty i spotkania dyskusyjne o różnorodnej tematyce. Wszelkie aktualności związane z Klubem znajdą się na prowadzonym przez nas blogu.

Klub tworzą będą przede wszystkim przyjaciele Fundacji. Są to osoby działające w sferze nauki, kultury, sztuki, mediów i biznesu, które w odważny i znaczący sposób dążą do stworzenia odpowiednich warunków umożliwiających każdemu normalne życie w społeczeństwie w poszanowaniu prawdy, dobra i piękna. Jeśli chcesz przyłaczyć sie do Klubu, napisz do nas.

Do zadań Klubu należy realizacja celów pożytku publicznego poprzez osobiste zaangażowanie członków w formie przez nich zadeklarowanej,  począwszy od współudziału w prowadzeniu Klubu, uczestnictwie w imprezach kulturalnych i innych akcjach organizowanych przez klub, aż po wspieranie go swoim autorytetem, wiedzą, doświadczeniem, głosem doradczym, czy twórczością (naukową, literacką, artystyczną) i innymi osiągnięciami.

Serdecznie witamy wszystkich, którzy zgłosili się już do nas i zapraszamy wszystkich, którzy chcą działać razem z nami.

Post Navigation